The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24383
Title: Економіка і фінанси підприємств. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менедж
Authors: Марценюк О.В., Відерська В.П.
Keywords: економіка, фінанси підприємств, підприємництво
Date of publication: 2020-02-27 16:46:51
Last changes: 2020-02-27 16:46:51
Year of publication: 2020
Summary: Методичні вказівки навчальної дисципліни розроблені відповідно до програми нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Економіка і фінанси підприємств».
Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Економіка і фінанси підприємств», плани практичних занять та послідовність виконання самостійної роботи. Наведено тематику рефератів та перелік питань, що виносяться на залік та іспит, тести для самоконтролю а також термінологічний словник.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24383.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24383.pdf Size : 815950 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska