The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25452
Title: Агромаркетинг як функція управління в аграрних підприємствах
Authors: Амонс С. Е.
Keywords: сільське господарство, ринок, підприємство, агромаркетинг, функція, метод, управління, ефективність
Date of publication: 2020-08-11 15:45:27
Last changes: 2020-08-11 15:45:27
Year of publication: 2020
Summary: У статті досліджено теоретичні основи агромаркетинговою діяльності вітчизняних аграрних підприємств. Проведено узагальнення сучасних наукових підходів до визначення сутності аграрного маркетингу та його мети.
Встановлено, що особливості маркетингу в аграрній галузі тісно пов’язані зі специфікою сільськогосподарського виробництва, яка характеризується різноманітністю асортименту продукції і учасників ринку, а також різноманіттям організаційних форм власності та господарювання.
Сформульовано основні класифікаційні ознаки функціонального поля агромаркетингу на підприємстві й особливості його застосування в залежності від середовища реалізації маркетингових функцій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25452.pdf
Publication type: Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Colloquium-journal. - 2020. - № 21 (73), Część 2. - S. 10-15. - (Warszawa, Polska).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25452.pdf Size : 1831008 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska