The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27685
Title: Аналіз балансу потужності технологічної системи подрібнення рослинних сільськогосподарських відходів
Authors: Купчук І. М., Токарчук О. А., Гонтар В. Г., Дідик А. М.
Keywords: подрібнення біомаси, технологічна система, енергетичний баланс, витрата потужності, опір технологічного середовища
Date of publication: 2020-12-22 15:23:15
Last changes: 2020-12-22 15:23:15
Year of publication: 2020
Summary: Незважаючи на окремі рішення, що були схвалені Урядом України, щодо вирішення проблем ефективного та екологічно безпечного поводження з твердими відходами, зокрема тими, що накопичуються в результаті господарської діяльності агропромислового комплексу держави, практична їх імплементація задекларованих Урядом заходів, на сьогоднішній день, знаходиться на низькому рівні. Серед низки стримуючих факторів, в ролі основних можна виділити: відсутність об’єктів централізованої утилізації та економічно доступної для малих об’єктів господарювання техніко-технологічної бази переробки відходів, неефективність контролю за навколишнім середовищем та необхідної практики управління.
Разом з тим, відходи рослинного походження не завжди знаходять застосування, хоч і є цінною сировиною, яку можна використовувати, як сировину для виробництва паливних гранул, що дозволить значно зменшити енергетичну залежність підприємства. Невід’ємною частиною технологічного циклу переробки рослинних рештків на паливні брикети є підготовка біомаси до брикетування з метою забезпечення потрібних розмірів частинок.
Враховуючи стратегічну важливість формування матеріально-технічної бази для забезпечення високоефективної переробки сільськогосподарських відходів рослинного походження, а також високі енерговитрати, якими відзначається традиційна підготовка біомаси до брикетування, виникає потреба в проведенні досліджень спрямованих на вирішення проблеми енергоефективного подрібнення структурно-неоднорідних матеріалів, у тому числі з високими показниками вологовмісту, що і обумовлює актуальність статті. Таким чином, з метою досягнення високих показників ефективності процесу подрібнення відходів рослинного походження було встановлено перспективні шляхи зниження енергоємності цього процесу на основі енергетичного балансу вібраційної дробарки роторного типу та аналізу зав’язків між елементами розробленої структурної блок-схеми енергетичного балансу технологічної системи «Вібраційна-роторна дробарка – оброблюване середовище».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27685.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця : ВНАУ. 2020. № 4 (111). С. 122-128
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27685.pdf Size : 2667311 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska