The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26695
Title: Проектування землевикористання. Навчальна програма з дисципліни для другого магістерського освітнього рівня факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономі
Authors: Цицюра Я.Г.
Keywords:
Date of publication: 2020-10-15 08:15:50
Last changes: 2020-10-15 08:15:50
Year of publication: 2020
Summary: Програму розроблено на основі вимог другого магістерського освітнього рівня і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія». Містить логічно-послідовну структуру вивчення матеріалу з переліком лекційного та практичного курсу у формі анотації із розширеним списком рекомендованої літератури
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26695.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26695.pdf Size : 310712 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska