The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26486
Title: Проростання насіння гороху озимого за використання регулятора роста та біоінокулянта
Authors: Шевчук В. В.
Keywords: стимулювальні та мікробні препарати, схожість та енергія проростання, проросток, корінь, горох озимий
Date of publication: 2020-11-16 08:40:35
Last changes: 2020-11-16 08:40:35
Year of publication: 2020
Summary: Проведено передпосівну обробку насіння робочими розчинами препаратів Ендофіт-L1 (0,01 л/т) та Біоінокулянт (2 л/т), а контроль – водою. Досліджено, що найвища інтенсивність повного набубнявіння насіння гороху озимого спостерігалась за використання стимулювального препарату ЕндофітL1. У період гетеротрофного живлення на процеси проростання гороху озимого найбільший вплив мав препарат Ендофіт-L1. Під час переходу рослин до автотрофного живлення зменшувалася сира маса сім`ядолі за використання стимулювального препарату Ендофіту-L1, що у свою чергу, супроводжується активізацією ростових процесів в коренях і проростках і збільшенням їх маси та лінійних розмірів. Це засвідчує наявність рістстимулювального ефекту у препарату Ендофіт-L1.
Передпосівна обробка насіння гороху озимого стимулювальним та мікробним препаратами призводила до збільшення енергії проростання на 3,9-5,6 % у порівнянні з контролем. Застосовані препарати підвищували лабораторну схожість насіння на 1,6-2,3 %.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26486.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: The 4 th International scientific and practical conference “The world of science and innovation”, november 11-13, 2020. - United Kingdom : London, 2020. - Р. 917-926.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26486.pdf Size : 1476882 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska