The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25564
Title: Спосіб вирощування люпину білого (Пат. на корисну модель № 143465)
Authors: Мазур В. А., Панцирева Г. В., Дідур І. М.
Keywords: люпин білий, технологічні аспекти, врожайність, польова схожість, виживаність
Date of publication: 2020-09-03 11:13:58
Last changes: 2020-09-03 11:13:58
Year of publication: 2020
Summary: Спосіб вирощування люпину білого включає використання у передпосівну обробку насіння бактеріального препарату Ризогуміну 300 г на гектарну норму висіву насіння - біологічного інокулянта на основі азотфіксуючих бактерій Rhizobium leguminosarum 31. Додатково перед сівбою насіння обробляють регулятором росту Емістим С (10 мл на 1 т насіння) та у період вегетації проводять позакореневі підживлення регулятором росту Емістим С (15 мл на 1 т насіння) у фазах бутонізації та на початку наливу насіння.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25564.pdf
Publication type: Патенти на корисну модель видані в Україні
Publication: Пат. 143465 UA, МПК А01Р 15/09, А01Р 21/00, А01N 63/00, А01С 1/00. - u № 01796 ; заявл. 16.03.2020 ; опубл. 27.07.2020, Бюл. № 14. - 3 с. : табл.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25564.pdf Size : 167794 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska