The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27913
Title: Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки для організації самостійної роботи аспірантами заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія»
Authors: Разанов С.Ф.
Keywords: екологізація, агрономічна діяльність, органічне землеробство
Date of publication: 2020-12-07 15:48:07
Last changes: 2020-12-07 15:48:07
Year of publication: 2020
Summary: Методичні рекомендації написано із врахуванням вимог програми навчальної дисципліни для підготовки аспірантів денної та заочної форми навчання. Подано довідниковий матеріал, перелік запитань, рекомендований список джерел літератури. Методичні вказівки допоможуть аспіранту засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27913.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27913.pdf Size : 931772 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska