The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26047
Title: Використання техніки в АПК. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр"
Authors: Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В.
Keywords: використання техніки, агропромисловий комплекс, продуктивність агрегатів, склад агрегату, самостійна робота
Date of publication: 2020-10-15 14:24:14
Last changes: 2020-10-15 14:24:14
Year of publication: 2020
Summary: Сучасне сільськогосподарське виробництво характеризується застосуванням різноманітних технологій, які розроблені як вітчизняною наукою, так і зарубіжними фірмами, та комплексів машин і технічних засобів для їх реалізації. В умовах ринкової економіки для усіх підприємств важлива конкурентоспроможність продукції, що ними випускається.
Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання спеціальної літератури та інших матеріалів, необхідних для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни "Використання техніки в АПК", а також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладання одержаної інформації. Самостійна робота магістрантів сприяє формуванню і розвитку творчого мислення, знань, індивідуальних здібностей і практичних умінь у здійсненні розрахунків: норми виробітку і питомих витрат палива МА; потреби у транспортних засобах для обслуговування збиральних агрегатів; налаштування і використання агрегатів у міжрядному обробітку посівів кукурудзи і можливості агрегатування начіпних машин із тракторами тощо.
Розглянуто основні вимоги, положення та етапи самостійної підготовки при вивченні дисципліни. Подано вимоги та рекомендації щодо самостійної роботи студентів.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26047.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: Використання техніки в АПК.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26047.pdf Size : 473074 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska