The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27798
Title: Науковий твір «Структурна схема з описом «Гібридна система автономного електрозабезпечення»
Authors: Купчук І. М., Токарчук О. А., Телекало Н. В.
Keywords: гібридна система автономного електрозабезпечення
Date of publication: 2021-02-03 09:49:20
Last changes: 2021-02-03 09:49:20
Year of publication: 2020
Summary: Запропонована та представлена у вигляді структурної схеми макрорівня гібридна система автономного електрозабезпечення являє собою складну технологічну систему з глибокою взаємоінграцією елементів, що враховує практичний досвід міжнародних енергокомпаній та теоретико-методологічні напрацювання вітчизняних та зарубіжних науковців в області електричної інженерії. Запропонована система, на базі автономної гібридної електростанції, може бути використана для електрозабезпечення малих та середніх сільськогосподарських підприємств, з метою диверсифікації джерел надходження електричної енергії шляхом зменшення частки, що надходить від централізованої мережі аж до повного переходу на автономну модель живлення.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27798.pdf
Publication type: Свідоцтва про державну реэстрацію авторського права на твір
Publication: А. с. № 100458 Україна, дата реєстрації 13 листоп. 2020 р.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27798.pdf Size : 1232387 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska