The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26554
Title: Дослідження методів і засобів контролю якості запасних частин сільськогосподарської техніки
Authors: Фарафонов Богдан Ігорович
Keywords: запасні деталі, сільськогосподарська техніка, якість, засоби контролю, методи контролю, автоматизований вимірювальний пристрій, сталь, лазерний сканер, випромінювання, рентген-флуорисцентний
Date of publication: 2020-11-17 13:50:34
Last changes: 2020-11-17 13:50:34
Year of publication: 2020
Summary: Магістерська робота містить 91 сторінку машинописного тексту та 8
листів презентаційного матеріалу. Текст записки включає в себе вступ, п’ять
розділів, висновки та список літературних джерел, в тому числі побудовано
131 таблицю і 51 рисунок, використано 43 формули. Список використаних
літературних джерел містить 30 джерел.
Магістерська робота присвячена питанню інтенсифікації технології
контролю якості запасних частин сільськогосподарської техніки, за рахунок
розробки автоматизованої технології контролю якості запасних частин.
Автором розглянуто питання показників якості запасних деталей,
методів контролю параметрів якості, визначено переваги та недоліки
кожного з них визначено напрямки інтенсифікації технології.
В другому розділ магістерської роботи висвітлено теоретичні аспекти
контрольованих параметрів запасних деталей сільськогосподарської техніки.
Виконано моделювання впливу зовнішніх факторів на результат контролю
якості деталей, сформовано теоретичну методику виконання вимірювань.
В подальшому сформовано програму та методику досліджень,
отримані результати висвітлені в четвертому розділі даної роботи.
Експериментальні та теоретичні дослідження показали високу ефективність
прийнятих технічних рішень.
Заключний розділ роботи присвячено техніко-економічній оцінці
проекту.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26554.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26554.pdf Size : 6338684 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska