The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24450
Title: Фінансове планування. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Authors: Алескерова Ю.В., Машевська А.А.
Keywords: Призначена для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Date of publication: 2020-02-27 18:05:23
Last changes: 2020-02-27 18:05:23
Year of publication: 2020
Summary: Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни, передмову (вступ); орієнтовну структуру навчальної дисципліни; зміст самостійної роботи; критерії та шкалу оцінювання знань і умінь студентів; інформаційний обсяг навчальної дисципліни; орієнтовний перелік тем практичних занять; список літератури навчальної дисципліни «Фінансове планування».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24450.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24450.pdf Size : 218725 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska