The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27597
Title: Оптимізація параметрів робочих органів машин для догляду за посівами цукрових буряків в умовах підвищеної щільності грунту
Authors: Курило В. Л.
Keywords: робочі органи, цукрові буряки, щільність, грунт
Date of publication: 2020-12-17 12:14:20
Last changes: 2020-12-17 12:14:20
Year of publication: 2020
Summary: Цукрові буряки є основною цукроносною сільськогосподарською культурою в
Україні. У зв’язку із зміною погодних, агрокліматичних умов існуючі технології й сучасні технічні засоби, що застосовуються для вирощування цукрових буряків, незавжди забезпечують необхідну якість виконання технологічних процесів. Високі норми висіву насіння, зрідженість та забур’яненість посівів, неефективне використання добрив, зумовлюють зниження врожайності коренеплодів цукрових буряків (особливо за вирощування в умовах підвищеної щільності та недостатньої вологості ґрунту), що призводить до значних витрат коштів на їх виробництво. У зв’язку з цим розробка нових і удосконалення існуючих технологічних процесів вирощування цукрових буряків є актуальною проблемою, що має важливе наукове і практичне значення. Удосконалення існуючих способів міжрядного обробітку посівів цукрових буряків і технічних засобів для забезпечення їх виконання в системі точного
землеробства дозволить більше ніж у два рази зменшити собівартість виробленої
продукції, а за рахунок створення оптимальних умов росту та розвитку рослин
підвищити урожайність цукрових буряків на 10…15%, що підтверджує актуальність
даних наукових досліджень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27597.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії», 19-20 листоп. 2020. Вінниця : ВНАУ, 2020. 8 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27597.pdf Size : 658922 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska