The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25493
Title: Організація і економіка використання біоресурсів
Authors: Калетнік Г. М., Токарчук Д. М., Скорук О. П.
Keywords: організація, економіка, біоресурси
Date of publication: 2020-08-19 09:27:49
Last changes: 2020-08-19 09:27:49
Year of publication: 2020
Summary: Підручник складається з шести розділів; розглянуті поняття біоресурсів, біорізноманіття, організації та економіки виробництва біоресурсів, світовий і український досвід енергетичного використання біоресурсів та використання їх на продовольчі цілі. Проаналізовано стратегічні напрями розвитку та бізнес-планування використання біоресурсів, зроблено огляд нормативно-правової бази використання біоресурсів на біопаливо. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, фахівців агропромислового комплексу, екологів, економістів, підприємців.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25493.pdf
Publication type: Підручники
Publication: підручник / 2-ге вид., перероб. і допов. - Вінниця : Друк, 2020. - 372 с. / Рек. ВР ВНАУ як підруч. для студ. галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство” (Протокол № 13 від 26.06.2020 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25493.pdf Size : 13586168 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska