The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25126
Title: Деякі проблеми вивчення модальності а англійській мові
Authors: Попенко Ю. В.
Keywords: лінгвістична модальність, її визначення, суб`єктивна модальність
Date of publication: 2020-06-09 12:38:21
Last changes: 2020-06-09 12:38:21
Year of publication: 2020
Summary: У статті розглянуто деякі проблеми модальності в англійському синтаксисі. Автор розглядає модальність як специфічну семантичну категорію, яка виражає ставлення оратора до когось або чогось іншого. Робота передбачає визначення модальності як однієї з важливих характеристик речень, та є визначення реченнєвої модальності в англійській мові. Проведено детальний аналіз щодо конкретного визначення поняття модальність крізь призму поглядів різних вчених. Також розглядається модальність як комплексна багатоаспектна функціонально- семантична категорія, що виражає ставлення мовця до висловлюваного, його оцінку ставлення до об’єктивної дійсності. Наведені певні порівняння між думками вчених та власними думками. Наявні думки таких вчених як Г.А.Золотова, як Ш. Баллі, З. К. Долгополова, Ф. Р. Палмер, В. З. Панфілов, О.І. Смірницький та інші.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25126.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Іntеrnаtіоnаl Scіеntіfіc Jоurnаl “Іntеrnаukа”. - 2020. - N 6 (86), 1 т. - P. 32-35.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25126.pdf Size : 2064016 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska