The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27710
Title: Перспективи використання іто-півоній в умовах ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету
Authors: Прокопчук В. М., Панцирева Г. В., Топольська В. П.
Keywords: Paeonia L., Itoh Group, культивар, American Peony Society, морфометричні показники, варіанти використання, зона вирощування
Date of publication: 2020-12-24 11:02:02
Last changes: 2020-12-24 11:02:02
Year of publication: 2020
Summary: У статті висвітлено результати дослідження порівняльно-літературного аналізу наукових джерел із вивчення зарубіжного досвіду вирощування Іто-півоній з метою їх використання у ландшафтному дизайні. Основною задачею досліджень було поповнення колекції культури півонії на базі архітектурно-експозиційної ділянки ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету новими таксонами Itoh Group, їх інтродукційне сортовивчення та виявлення найбільш перспективних декоративно-цінних культиварів, придатних для введення в культуру, а також для використання в селекційній роботі. Приведено систематизовані та узагальнені дані про історичні аспекти культивування Іто-півоній зарубіжної селекції. Під час експериментального дослідження встановлено актуальність використання досліджуваних представників роду Paeonia L. для озеленення міст, селищ, приватних будинків з метою покращення естетичного сприйняття спроектованих об’єктів. Заявлені оригінатором характеристики сортів та гібридів Іто-півонії показали повне співпадіння сортових ознак за всіма показниками, що визначають їх декоративну приналежність. Доведено, що в умовах Поділля досліджувані рослини характеризуються як цінні об’єкти для збільшення асортименту квітниково-декоративних багаторічників з метою поліпшення стану садів та парків України.
За результатами сортовивчення American Peony Society встановлено оригінальність, висока декоративність та тривалість цвітіння в умовах зони Поділля. Доведено, що поряд з високими декоративними властивостями даної групи наявні ще й значні перспективи використання у ландшафтному дизайні. Іто-півоніям характерне вагоме значення в озелененні населених міст, зокрема парках, скверах, бульварах, набережних та присадибних ділянках. Віднесено досліджувану групу до числа найбільш гарно квітучих багаторічних квітниково-декоративних культур. Встановлено широку палітру кольорів, різноманітність форм квітки, що створюють кущ з декоративним листям, який не втрачає свою декоративність з ранньої весни до пізньої осені. Отже, дослідження Itoh Group для сучасного садово-паркового господарства дозволить значно розширити асортимент квітниково-декоративних рослин з метою збагачення культивованої флори зони Поділля та України в цілому.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27710.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 19. С. 110-121.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27710.pdf Size : 497140 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska