The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26696
Title: Аутсорсинг. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» денної та заочної фор
Authors: Потапова Н.А., Зелінська О.В., Кіпоренко С.С.
Keywords:
Date of publication: 2020-10-15 08:17:00
Last changes: 2020-10-15 08:17:00
Year of publication: 2020
Summary: Методичні вказівки з вибіркової навчальної дисципліни «Аутсорсинг» призначені для виконання практичних робіт та самостійної роботи студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». Висвітлено питання основних теоретичних положень та складових аутсорсингу, які становлять основу взаємовідносин з клієнтами та партнерами. Методичні вказівки орієнтовані на засвоєння знань в галузі логістики та управління замовленнями. Наведено завдання та контрольні питання для самодіагностики успішності навчання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26696.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26696.pdf Size : 1279208 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska