The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24437
Title: Юридична конфліктологія та медіація. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів студентів спеціальності: 081 – Право
Authors: Олійник Н.А.
Keywords: Юридична конфліктологія та медіація, механізм юридичних конфліктів, навчальна дисципліна, юрист, гуманітарний кругозір
Date of publication: 2020-02-27 17:55:11
Last changes: 2020-02-27 17:55:11
Year of publication: 2020
Summary: Видання містить типову навчальну програму курсу «Юридична конфліктологія та медіація», комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми (плани занять, методичні вказівки щодо підготовки до розгляду питань, короткий термінологічний словник, питання для самостійного опрацювання, теми рефератів, доповідей і повідомлень, контрольні питання, тестові завдання, список додаткової та основної літератури), додатковий матеріал (питання для підготовки студентів до заліку).
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24437.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24437.pdf Size : 605780 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska