The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26055
Title: Дослідження і розрахунок надійності функціонування обєктів електроенергетичної системи
Authors: Ходак Віталій Борисович
Keywords: НАДІЙНОСТь. ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБЄКТІВ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ
Date of publication: 2020-10-26 16:29:31
Last changes: 2020-10-26 16:29:31
Year of publication: 2020
Summary: Дослідження і розрахунок надійності функціонування обєктів електроенергетичної системи. Ходак В. Б. - магістерська кваліфікаційна робота. Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Вінниця. 2020.
Пояснювальна записка виконана на 94 листах друкованого тексту і містить 10 таблиць, 25 рисунків. При виконанні роботи було використано 30 літературних джерела. Вона складається з вступу, п’яти розділів основної частини, висновків, списку літератури та додатків.
В магістерській кваліфікаційній роботі здійснено: аналіз одиничних та комплексних показників надійності електроенергетичних об’єктів, де було визначено узагальнений показник для аналізу роботи електроенергетичних схем з точки зору надійності та визначено ключові показники для вирішення поставлених завдань; визначенно алгоритм та порядок розрахунку кільцевої схеми та використано метод декомпозиції; розрахунок та аналіз показників надійності роботи електроенергетичної схеми методом блок-схем; були визначені похибки та розглянуті можливості щодо їх зменшення. Проведено розрахунок математичного очікування збитку від недовідпуску електроенергії споживачам за допомогою програми «Надійність» та за допомогою програми MS «Excel».
Розроблені норми з охорони праці.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26055.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26055.pdf Size : 1744615 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska