The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27810
Title: Підвищення ефективності функціонування підприємств АПК на основі формування і використання інтелектуального капіталу
Authors: Калетнік Г. М., Коломієць Т. В.
Keywords: ефективність, інновації, інтелектуальний капітал, інноваційна діяльність, агропромисловий комплекс, адаптивна стратегія, управління, конкурентоспроможність
Date of publication: 2021-02-04 10:08:23
Last changes: 2021-02-04 10:08:23
Year of publication: 2020
Summary: У статті розкрито питання можливості підвищення ефективності функціонування підприємств агропромислового комплексу шляхом формування і використання інтелектуального капіталу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27810.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 4. С. 7-19.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27810.pdf Size : 1309131 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska