The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26003
Title: Дослідження обладнання та технології консервації сільськогосподарської техніки інгібованими бітумними складами
Authors: Яковенко Володимир Володимирович
Keywords: корозія, бітум, інгібітор, захист, Сталь 08 КП, захисна суміш.
Date of publication: 2020-10-21 11:55:17
Last changes: 2020-10-21 11:55:17
Year of publication: 2020
Summary: Магістерська робота містить 90 сторінок машинописного тексту та 8
листів презентаційного матеріалу. Текст записки включає в себе вступ, п’ять
розділів, висновки та список літературних джерел, в тому числі 7 таблиць і
33 рисунків, використано 45 формул. Список використаних джерел містить
27 першоджерел.
Робота присвячена проблемі зменшення корозійного зношування
деталей та вузлів сільськогосподарських машин, а рахунок додаткового
захисту від корозії шляхом нанесення консерваційних покриттів. Більша
частина машинно-тракторного парку зайнята на польових роботах 10-15%
календарної пори року і змушена тривалий час зберігатися під впливом
атмосферних опадів, підвищеної вологості повітря, перепадів температур,
сонячної радіації, рослинно-ґрунтових забруднень. При цьому відкриті
металеві поверхні деталей піддаються інтенсивній корозії, а лакофарбові
покриття руйнуються і втрачають захисні властивості. Процес корозії в
рівній мірі стосується як вітчизняних, так і імпортних машин, так як їх робочі
органи виготовлені з низьколегованих і вуглецевих сталей. До 30% відмов
багатьох видів техніки викликано корозією і зниженням втомної міцності
пошкоджених корозією деталей.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26003.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26003.pdf Size : 2302267 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska