The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26052
Title: Англійська мова в науці: методичні вказівки для здобувачів третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії).
Authors: Кравець Р.А.
Keywords: dissertation, research proposal, literature review, methodology, academic supervisor, apllied research, theoretical research
Date of publication: 2020-10-15 14:40:42
Last changes: 2020-10-15 14:40:42
Year of publication: 2020
Summary: Методичні вказівки призначені для успішного опанування іноземної мови за професійним спрямуванням здобувачами третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії). Мета видання –формування іншомовної компетентності майбутніх докторів філософії, вдосконалення навичок читання, перекладу й розуміння автентичної фахової літератури, розширення словникового запасу, розвиток умінь професійного спілкування англійською мовою у професійній діяльності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26052.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26052.pdf Size : 693350 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska