The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26485
Title: Симбіотична діяльність гороху посівного за дії мікробного препарату та регулятора росту рослин
Authors: Шевчук В. В.
Keywords: регулятори росту, симбіоз, горох
Date of publication: 2020-11-16 08:35:56
Last changes: 2020-11-16 08:35:56
Year of publication: 2020
Summary: У агрокліматичних умовах України бобово-ризобіальні системи щорічно з атмосфери фіксують від 40 до 300 кг азоту на 1 га посіву. Слід відмітити, що саме одно- та багаторічні бобові культури являються гарними попередниками для всіх сільськогосподарських культур у сівозміні, а їх післядія у ній триває протягом 2-5 років. У процесі діяльності чергування культур у сівозміні з бобовими відбувається відновлення видового складу ґрунтових мікроорганізмів, у результаті чого підтримується сталий показник родючості .
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26485.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: The 4 th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research”, оctober 11-13, 2020. - Germany : Munich, 2020. - Р. 18-23.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26485.pdf Size : 2198218 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska