The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25448
Title: Перспективи розвитку виробничого потенціалу підприємств агропромислового сектору на основі досвіду «Всеукраїнського наукового-навчального консорціуму»
Authors: Гонтарук Я. В.
Keywords: потенціал, інновації, система, механізм, рослинництво, тваринництво, консорціум, наука, освіта
Date of publication: 2020-08-11 15:05:28
Last changes: 2020-08-11 15:05:28
Year of publication: 2020
Summary: Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і прикладних аспектів механізму управління виробничим потенціалом аграрних підприємств. Досліджено напрямки розвитку аграрної освіти України. Проаналізовано діяльність державних науково-дослідних установ в тому числі «Всеукраїнського
наукового-навчального консорціуму» в сфері вдосконалення механізмів управління виробничим потенціалом аграрних підприємств. Досліджено елементи організаційно-економічного механізму оптимізації виробничої структури сільськогосподарських підприємств. Визначено основні шляхи підвищення ефективності використання виробничого потенціалу аграрних підприємств за рахунок співпраці «Всеукраїнським науково-навчальним консорціумом».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25448.pdf
Publication type: Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Colloquium-journal. - 2020. - № 21 (73). - Р. 16-24. - Warszawa, Poland.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25448.pdf Size : 444324 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska