The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24397
Title: Страхування в туризмі. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242«Туризм»
Authors: Марценюк О.В., Руда О.Л.
Keywords: страхування в туризмі, страхові відносини, страховий ринок, страховик, страхувальник
Date of publication: 2020-02-27 17:10:00
Last changes: 2020-02-27 17:10:00
Year of publication: 2020
Summary: стандарту для студентів денної форми навчання факультету менеджметну і права, першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242«Туризм», з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Страхування в туризмі» .
Викладений матеріал містить структуру навчальної дисципліни «Страхування в туризмі», зміст дисципліни за атестаціями, плани лекційних та практичних занять, послідовність виконання самостійної роботи. Також наведено перелік питань, що виносяться на залік

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24397.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24397.pdf Size : 433272 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska