The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24389
Title: Державний борг і державний кредит. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Authors: Алескерова Ю.В., Вовк В.Ю.
Keywords: державний борг, державний кредит
Date of publication: 2020-02-27 17:02:19
Last changes: 2020-02-27 17:02:19
Year of publication: 2020
Summary: Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни «Державний борг і державний кредит». Плани практичних занять та послідовність виконання самостійної роботи складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу «Державний борг і державний кредит».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24389.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24389.pdf Size : 555765 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska