The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27583
Title: Інтенсифікація технологічних процесів перемішування неоднорідних харчових сумішей за допомогою ультразвукової кавітації
Authors: Севостьянов І. В.
Keywords: неоднорідні харчові суміші, змішування на макро- та мікрорівні, збуджувач електромагнітних вібрацій, ультразвукові коливання
Date of publication: 2020-12-17 09:35:47
Last changes: 2020-12-17 09:35:47
Year of publication: 2020
Summary: У роботі проаналізоване відоме обладнання для змішування неоднорідних харчових сумішей. Деяка частина цього обладнання забезпечує якісне змішування на макрорівні (перемішування великих порцій обробленого матеріалу), наприклад, лопатеві, гвинтові, турбінні, якірні, гвинтові, гравітаційні та барабанні змішувачі. Інша частина змішувальних машин, навпаки, дозволяє досягти ефективного змішування на мікрорівні (взаємні переміщення сусідніх частинок матеріалу) - вібраційні та відцентрові змішувачі. У деяких випадках важливо забезпечити добре змішування як на макро-, так і на мікрорівні, коли воно супроводжується термічними, дифузійними або хімічними процесами, а від його ефективності залежать енергетичні витрати та якісні характеристики продукту. Тому в роботі вирішено завдання розробки схем вдосконалених апаратів для ефективного макро- та мікрозмішування сухих та рідких багатокомпонентних харчових матеріалів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27583.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Всеукр. наук.-практ. конф. «Інженерно-технологічне забезпечення аграрного сектору економіки: сучасний стан, проблеми та перспективи», 21-22 жовт. 2020. Вінниця : ВНАУ, 2020. 9 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27583.pdf Size : 3567079 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska