The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27706
Title: Агробіологічні основи вирощування сої та шляхи максимальної реалізації її продуктивності
Authors: Заболотний Г. М., Мазур В. А., Циганська О. І., Дідур І. М., Циганський В. І., Панцирева Г. В.
Keywords: зернобобові культури, соя, технологія вирощування, система удобрення, біотехнології
Date of publication: 2020-12-23 16:13:03
Last changes: 2020-12-23 16:13:03
Year of publication: 2020
Summary: У монографії представлені результати досліджень факультету агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного університету на базі дослідного господарства «Агрономічне» в селі Агрономічне Вінницького району Вінницької області. Наведені дослідження присвячені вивченню особливостей росту, розвитку та формування фотосинтетичної, симбіотичної, індивідуальної та зернової продуктивності сортів сої залежно від рівня мінерального удобрення та способів використання комплексу мікроелементів в умовах Правобережного Лісостепу, а також дана економічна та біоенергетична оцінки запропонованої технології вирощування сортів сої.
Одержаний і узагальнений матеріал висвітлено у захищеній кандидатській дисертаційній роботі Циганської Олени Іванівни на тему: «Формування продуктивності сортів сої залежно від способів застосування макро- і мікроелементів в умовах правобережного Лісостепу» під керівництвом кандидата с.-г. наук, професора Заболотного Григорія Михайловича. Наукові та практичні дослідження впроваджено у навчальний процес кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур при викладанні навчальних дисциплін «Рослинництво», «Рослинництво з основами кормовиробництва», «Технологія виробництва продукції рослинництва».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27706.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: : монографія. Вінниця. 2020. 276 с. / Рек. до друку рішенням ВР ВНАУ (Протокол № 6 від 18. 12. 2020 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27706.pdf Size : 21195842 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska