The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26504
Title: Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми висівного апарату просапної сівалки
Authors: Верховний В.В.
Keywords: насіння, сівалка, висівний апарат, конструкція, культура
Date of publication: 2020-11-16 16:42:26
Last changes: 2020-11-16 16:42:26
Year of publication: 2020
Summary: Мета роботи - підвищення урожайності просапних культур при посіві їх пунктирним способом. За цих умов буде збільшуватися біологічна активність рослин, що сприятиме розвитку їх кореневої системи та покращуватиме рослинам доступ до вологи і пожнивних речовин.
Для досягнення мети в роботі вирішено такі завдання:
- теоретично обґрунтовано конструкцію висівного швидкісного апарата насіння просапних культур;
- теоретично обґрунтовано параметри швидкісного висівного апарата;
- проведено комплекс теоретичних та експериментальних досліджень і розроблено практичні рекомендації щодо вибору конструктивних, кінематичних і технологічних параметрів швидкісного висівного апарата;
- розроблено експериментальний зразок швидкісного висівного апарата, а також установку для його дослідження;
- надано техніко-економічну оцінку ефективності використання швидкісного висівного апарата насіння просапних культур.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26504.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26504.pdf Size : 913747 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska