The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27277
Title: Облік біологічних активів: теорія, методика, практика
Authors: Горпинюк О.О.
Keywords: облік, контроль, біологічні активи, строк позовної давності, оцінка, пасиви, звітність
Date of publication: 2020-12-07 16:12:19
Last changes: 2020-12-07 16:12:19
Year of publication: 2020
Summary: Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів обліку біологічних активів підприємства, спрямованих на забезпечення керівників інформацією для управління на мікро- та макрорівнях.
Об’єктом дослідження є біологічні активи, чинна система їх обліку на сільськогосподарських підприємствах, зокрема ФГ «Зоря Василівки» смт. Тиврів Тиврівського району Вінницької області.
Мета дипломної роботи полягає у поглибленні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку біологічних активів підприємства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27277.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27277.pdf Size : 2093744 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska