The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27918
Title: Іноземна мова професійного спрямування Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
Authors: Крикун О.А.
Keywords: машинобудування, англійська мова, механічна інженерія
Date of publication: 2020-12-07 15:57:23
Last changes: 2020-12-07 15:57:23
Year of publication: 2020
Summary: Методичні вказівки призначені для успішного оволодіння іноземною мовою професійного спрямування здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Мета видання – сформувати іншомовну компетентність майбутніх машинобудівників, вдосконалити навички читання, перекладу й розуміння автентичної фахової літератури, поповнити словниковий запас, розвинути уміння професійного спілкування англійською мовою у студентів аграрних ЗВО.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27918.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27918.pdf Size : 1272261 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska