The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27816
Title: Накопичення 137Cs у меді, виробленому бджолами з нектару сільськогосподарських медоносів в умовах північного Полісся
Authors: Разанов С. Ф., Шевчук В. В., Коминар М. Ф.
Keywords: мед, ґрунт, цезій-137, ріпак озимий, соняшник, питома активність, коефіцієнт накопичення, коефіцієнт безпеки
Date of publication: 2021-02-08 08:33:16
Last changes: 2021-02-08 08:33:16
Year of publication: 2020
Summary: В результаті проведених досліджень встановлено, що виробництво меду з
ріпаку озимого та соняшнику в умовах нектаро-пилконосних
сільськогосподарських угідь, повернених у сільськогосподарське виробництво
після 34 річного терміну після аварії на Чорнобильській АЕС з питомою
активністю цезію-137 в ґрунті до 2,47 Кі/км2 є безпечним. Питома активність
цезію-137 за такого забруднення виявилася нижча за ТДР-2006 у меді,
виробленому бджолами з ріпаку озимого та соняшнику, відповідно у 11 разів та
8,2 рази.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27816.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. пр. Вінниця: ВНАУ. 2020. № 19. С. 148-158.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27816.pdf Size : 553823 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska