The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27611
Title: Об’єкти дослідження практичного криміналістичного мислення
Authors: Комісарчук Р. В.
Keywords: загальна теорія криміналістики, учення про криміналістичну технологію, об’єкт криміналістики, криміналістичне мислення, практичне криміналістичне мислення, об’єкти дослідження практичного криміналістичного мислення
Date of publication: 2020-12-17 15:09:34
Last changes: 2020-12-17 15:09:34
Year of publication: 2020
Summary: У статті означено окремі складники вчення про криміналістичну технологію,
на основі якого можна виробити комплекс науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності з виявлення, розслідування злочинів і запобігання їм. Указану проблему потрібно розглядати через людину, через її мислення, що породжує проблему формування і трансляції практичного й теоретичного знання, яка є вкрай актуальною. Її вирішення пов’язане з оновленням способів роботи зі знанням, яке має бути «вирощене» в різних сферах практики, у т. ч. криміналістичної. Без зміни принципів роботи зі знанням у практиці проблема відтворення в суспільстві цінностей теоретичного знання й теоретичного мислення не може бути вирішена, адже наука мислення є важливою частиною знань, яка дає змогу зрозуміти, як саме в нашій підсвідомості формуються різні деструктивні програми, що в різних сферах діяльності формують свої технології. Криміналістика, формуючи засоби для боротьби зі злочинністю через трансляцію різних галузевих наукових знань, вимагає багатоаспектного пізнання в масштабах технології боротьби зі злочинністю, відповідно, як цілісної теорії й практики. Але це можна здійснити лише за допомогою криміналістичного мислення. У мисленні розум користується зразками (образами). Зразок – це ланцюжок образів
або алгоритм дій, згідно з яким ми діємо в тій чи іншій ситуації, що формує відповідну технологію діяльності. Отже, одним із засобів формування та реалізації технології є мислення. Відповідно, криміналістичної технології – криміналістичне мислення. Криміналістичне мислення включено безпосередньо в діяльність із виявлення, розслідування злочинів і запобігання їм, що дає підставу розглядати його
з двох позицій: практичного криміналістичного мислення; теоретичного криміналістичного мислення.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27611.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. № 1. С. 267-272.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27611.pdf Size : 306470 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska