The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24382
Title: Страхування сільськогосподарських ризиків. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 0
Authors: Марценюк О.В., Руда О.Л.
Keywords: страхування сільськогосподарських ризиків, страхові відносини, страховий ринок, страховик, страхувальник
Date of publication: 2020-02-27 16:46:02
Last changes: 2020-02-27 16:46:02
Year of publication: 2020
Summary: Методичні вказівки навчальної дисципліни розроблені відповідно до програми вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Страхування сільськогосподарських ризиків».
Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Страхування сільськогосподарських ризиків», плани практичних занять та послідовність виконання самостійної роботи. Наведено тематику рефератів та перелік питань, що виносяться на залік, тести для самоконтролю а також термінологічний словник

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24382.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24382.pdf Size : 624134 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska