The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25461
Title: Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку аграрного сектору економіки регіону
Authors: Кубай О. Г.
Keywords: прибуток, собівартість, регіон, стратегія, ефективність
Date of publication: 2020-08-12 11:06:44
Last changes: 2020-08-12 11:06:44
Year of publication: 2020
Summary: У статті висвітлено питання сутності, ролі й значення прибутку аграрних підприємств як ключового чинника розвитку підприємництва у сільському господарстві та кінцевої мета підприємницької діяльності.
Встановлено фактори впливу на рівень прибутковості суб’єктів господарювання аграрного сектора економіки регіону. На основі проведених досліджень було обґрунтовано основні напрямки забезпечення зростання прибутковості сільськогосподарських підприємств з метою забезпечить їх розширене відтворення та зміцнення продовольчої безпеки держави.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25461.pdf
Publication type: Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Slovak international scientific journal. - 2020. - № 43, Vol. 2. - P. 37-46. - Братислава, Словакія.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25461.pdf Size : 1214841 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska