The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23784
Title: Проектні технології підготовки студентів-аграріів
Authors: Олійник Н. А.
Keywords: аграрна освіта, знання, вміння, навички, виробничі завдання, сучасні технології, увага, пам`ять, мислення
Date of publication: 2020-03-03 11:14:11
Last changes: 2020-03-03 11:14:11
Year of publication: 2020
Summary: Основним завданням вищої аграрної освіти є підготовка конкурентоспроможного, мобільного фахівця, що володіє готовністю до самоосвіти протягом усього життя.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23784.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Актуальні питання сучасних педагогічних психологічних наук : зб. наук. робіт учасників і народної наук.-практ. конф., 14-15 лют. 2020 p. - Одеса : Південна фундація педагогіки, 2020. - Ч. І. - С. 112-116.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23784.pdf Size : 468123 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska