The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26016
Title: Дослідження процесу пневмосепарації зернового вороху двоаспіраційною віяльно-калібрувальною машиною
Authors: Вовк Владислав Ігорович
Keywords: зерновий ворох, сепарація, повітряний потік, робоча камера, пневмосепаруючий канал.
Date of publication: 2020-10-23 08:58:28
Last changes: 2020-10-23 08:58:28
Year of publication: 2020
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 3 розділів, висновку, списку використаної літератури. Повний обсяг роботи 83 сторінки, у тому числі 74 сторінок основного тексту, 34 рисунки.
Робота присвячена вирішенню актуальної практичної задачі, яка полягає в підвищенні ефективності роботи системи післярешітної пневмосепарації двухаспіраційнної повітряно-решітної зерноочисної машини.
Провівши аналіз технологій післязбиральної обробки зерна, пневмосистем зерноочисних машин та робіт по пневмосепарації теоретично і практично встановленно: найбільш перспективною технологією післязбиральної обробки зерна є фракційна технологія, що дозволяє мінімізувати механічні дії на зернівки. Застосування сучасних універсальних повітряно-решітних сепараторів дозволяє знизити кількість машин в зерноочисній лінії і вести підготовку як товарного, так і насіннєвого зерна.
Використання одного повітряного потоку, послідовно проходить через пневмоканали другої та першої аспірації та їх осадові камери, дозволяє оптимізувати енерговитрати при пневмосепарації;
В ході теоретичних досліджень було визначено, що застосування живильника, дозволяє рівномірно розподілити зерновий ворох по площі пневмосепаратуючого каналу, дозволяє підвищити ефективність пневмосепарації на 15 - 20%.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26016.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26016.pdf Size : 1567392 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska