The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25921
Title: Дослідження можливості використання високоміцного чавуну для виготовлення лемешів плугів загального призначення
Authors: Лозицький Роман Сергійович
Keywords: Holmer, цукровий буряк, технічне обслуговування, ремонтні бригади, ремонт.
Date of publication: 2020-10-20 09:46:44
Last changes: 2020-10-20 09:46:44
Year of publication: 2020
Summary: Магістерська робота містить 80 сторінок машинописного тексту та 9
листів презентаційного матеріалу. Текст записки включає в себе вступ, п’ять
розділи, висновки та список літературних джерел, в тому числі 6 таблиць і 37
рисунків, використано 67 формул. Список використаних джерел містить 29
першоджерел.
В роботі розглядається проблема підвищення ефективності
виробництва цукрових буряків, за рахунок забезпечення найбільш повного
використання потенційних можливостей самохідних бурякозбиральних
комбайнів зарубіжного виробництва, в тому числі і за рахунок заходів по
підвищенню ефективності використання і вдосконалення методів
забезпечення надійності. Теоретичні дослідження включають вивчення умов
функціонування комбайнів і їх адаптація до вітчизняних умов експлуатації,
розглянуто вплив технології збирання цукрового буряку на ефективність їх
використання, виконано аналіз теоретично необхідної кількості комбайнів
від періоду збору, часу напрацювання, та інших факторів.
Далі в роботі виконано аналіз режимів навантаження
бурякозбиральних комбайнів і їх взаємозв`язок з показниками надійності,
проаналізовано вплив параметрів технічного стану комбайна на економічну
ефективність технології збору цукрового буряку. Розроблено технологію
аналітичного підходу до обґрунтування технологічних процесів технічного
обслуговування і зберігання комбайнів Holmer. Визначено теоретичну
залежність часу простою комбайнів і ремонтних бригад в очікуванні на
обслуговування від продуктивності і кількості бригад.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25921.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25921.pdf Size : 1455006 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska