The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27807
Title: Формування системи обліку окремих видів діяльності на рівні підприємства.
Authors: Коваль Л. В.
Keywords: облікова політика, нормативно-правова база, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, валюта
Date of publication: 2021-02-04 08:07:27
Last changes: 2021-02-04 08:07:27
Year of publication: 2020
Summary: У статті досліджено особливості формування облікової політики окремих видів діяльності. Зокрема окреслено визначення зовнішньоекономічної діяльності та встановлено основні її види. Окрім цього в статті наведено статистичні дані щодо динаміки експортно-імпортних операцій вітчизняних підприємств у період з 2013 по 2019 роки. Виокремлено специфічні особливості облікового відображення зовнішньоекономічних операцій, та їх вплив на формування облікової політики суб’єкта господарювання. Встановлено, що для формування облікової політики зовнішньоекономічних операцій важливе значення має процес організації обліку такої діяльності. В зв’язку з чим було представлено алгоритм формування інформації аналітичного і синтетичного обліку експортно-імпортних операцій. Наведено приклад Робочого плану рахунків зовнішньоекономічної діяльності, як частини організаційно-технічної складової облікової політики, та окреслено напрямки його формування: за видами іноземної валюти; за географічним розташуванням контрагента; за видом обраної формули Інкотермс відповідно до моменту передачі ризиків та зобов’язань; за видами експортованого чи імпортованого товару; за видами монетарної статті; за іншими ознаками.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27807.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. Вінниця: ВНАУ, 2020. № 4. С. 175-185.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27807.pdf Size : 963638 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska