The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27817
Title: Механізм забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності у розвитку альтернативних джерел енергії
Authors: Бабина О. М.
Keywords: інвестиції, інноваційно-інвестиційна діяльність, альтернативні джерела енергії, індустріальні парки, інноваційні проєкти, пільгове кредитування, інноваційні ваучери
Date of publication: 2021-02-08 10:58:11
Last changes: 2021-02-08 10:58:11
Year of publication: 2020
Summary: У статті наведено розроблений механізм розвитку альтернативних джерел енергії України, який дозволить, використовуючи дієві існуючі, а також новітні, диференційовані за ресурсною та видовою ознаками інструменти і важелі впливу, значно збільшити обсяг інвестиційних ресурсів, що спрямовуються для розвитку інноваційних технологій виробництва альтернативних джерел енергії. Запропоновано поряд з існуючими потужностями, нові майданчики забезпечення інноваційноінвестиційної діяльності у розвитку альтернативних джерел енергії для національної економіки – індустріальні парки. Визначено, що вигоди для учасників індустріальних парків – мінімізація витрат матеріальних, фінансових, трудових і часових ресурсів, необхідних для започаткування господарської діяльності, можливість отримання послуг, пов’язаних із забезпеченням господарської діяльності, від керуючої компанії; для держави і місцевих громад – створення робочих місць, активізація господарської діяльності та забезпечення соціально-економічного розвитку відповідних територій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27817.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. Вінниця: ВНАУ, 2020. № 4 (54). С. 133-147.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27817.pdf Size : 1543394 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska