The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27704
Title: Рекреаційне садово-паркове господарство
Authors: Дідур І. М., Прокопчук В. М., Панцирева Г. В., Циганська О. І.
Keywords:
Date of publication: 2020-12-23 14:49:34
Last changes: 2020-12-23 14:49:34
Year of publication: 2020
Summary: У навчальному посібнику системно розкрито зміст навчальної дисципліни
«Рекреаційне садово-паркове господарство», зокрема відтворено цілісні історичні аспекти розвитку рекреації в декоративному садівництві, які відображають науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених, висвітлено структуру рекреаційних ресурсів України. Особлива увага приділена підбору рослинного матеріалу, формуванню архітектурно-художніх композицій, елементів технології створення об’єктів рекреаційної діяльності. Наведено тестові завдання та вузькоспеціалізовану джерельну базу для активізації самостійної роботи студентів, а також запропоновано тлумачення більше 300 наукових термінів. Посібник призначений для підготовки студентів спеціальності 206 «Садовопаркове господарство» освітнього ступеня «Бакалавр», а також може бути
корисним здобувачам вищої освіти і викладачам споріднених спеціальностей,
керівникам садових підприємств і фахівцям у галузі зеленого будівництва.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27704.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: : навч. посіб. Вінниця: ВНАУ, 2020. 328 с. / Рек. до друку рішенням ВР ВНАУ (Протокол № 6 від 18 грудня 2020 р.)
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27704.pdf Size : 13590498 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska