The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26021
Title: Обґрунтування раціональних параметрів робочих органів важкої борони
Authors: Соловей Сергій Андрійович
Keywords: ґрунт, знаряддя, ротаційна борона, обробіток, деформування.
Date of publication: 2020-10-23 15:46:04
Last changes: 2020-10-23 15:46:04
Year of publication: 2020
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 3 розділів, висновку, списку використаної літератури. Повний обсяг роботи 79 сторінок, у тому числі 61 сторінок основного тексту, 40 рисунків.
Робота присвячена вирішенню актуальної практичної задачі, яка полягає в підвищенні ефективності поверхневого обробітку ґрунту за рахунок обґрунтування раціональних параметрів зубопружинних робочих органів важкої широкозахватної борони.
В результаті проведеного аналізу конструктивних особливостей та функціональних параметрів сучасних знарядь та їх робочих органів, які призначені для поверхневого обробітку ґрунту було систематизовано переваги та недоліки різних варіантів конструктивної реалізації важких борін, запропоновано схему класифікації машин для боронування та здійснено вибір у якості об’єкта подальших досліджень важку широкозахватну борону з зубопружинними робочими органами.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26021.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26021.pdf Size : 1611774 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska