The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25891
Title: Гідродинамічна установка для приготування жирових емульсій
Authors: Берник І. М., Коц І. В., Бауман К. В.
Keywords: емульсія, кавітація, диспергування, дисперсність, кавітаційна технологія приготування емульсії
Date of publication: 2020-10-15 08:20:37
Last changes: 2020-10-15 08:20:37
Year of publication: 2020
Summary: Проаналізовано наявні технології для приготування емульсій у різних галузях
промисловості. Розроблено нову технологію та устаткування, що дозволяє виготовляти емульсії з контрольованими властивостями при забезпечені енергоощадності процесу. Розглянуто роботи видатних вчених, що займалися дослідженням ефектів кавітації в різних технологічних середовищах. Досліджено устаткування, в основі роботи якого є створення вимушеної кавітації у рідкому середовищі. Обґрунтовано застосування гідродинамічних низькочастотних генераторів коливань, що мають спрощене конструктивне виконання та
можливість регулювання інтенсивності кавітаційної обробки сировини, а отже і
коригування властивостей вихідної продукції. Виділено основні фактори, що впливають на якість готової емульсії: фізичні властивості компонентів, рівномірність розподілення компонентів емульсії в сировині та інтенсивність кавітаційної обробки сировини. Ці фактори враховано при розробці нового устаткування для приготування емульсії. Запропоновано обладнання, що здійснює приготування емульсії у три етапи. На першому етапі за рахунок створення розрідження в зоні вакуумного входу відбувається підсмоктування другого компонента в сопло з першим компонентом, що сприяє першому грубому перемішуванню. Більш рівномірне розподілення компонентів відбувається на
другому етапі при проходженні грубо дисперсної суміші через перфоровані отвори у статичному змішувачі. Подальша обробка сировини відбувається в низькочастотному генераторі коливань, що виконаний з можливістю регулювання його геометричних параметрів, які забезпечують ту чи іншу інтенсивність оброблення складових компонентів емульсії. Ефективність застосування запропонованого обладнання підтверджена проведенням експериментальних досліджень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25891.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Продовольчі ресурси : зб. наук. пр. - Київ, 2020. - № 14. - С. 29-34.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25891.pdf Size : 1394428 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska