The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25947
Title: Дослідження електроприводу автомобільного підйомника для станції технічного обслуговування фермерського господарства з подальшою його модернізацією
Authors: Білінський Роман Миколайович
Keywords: автомобільний підйомник, тиристорний перетворювач, схема автоматичного керування, перехідні процеси
Date of publication: 2020-10-20 09:55:06
Last changes: 2020-10-20 09:55:06
Year of publication: 2020
Summary: В магістерській роботі модернізований електропривод автомобільного підйомника. Для цього на основі техніко-економічних показників вибрано систему електропривода, розраховано та вибрано електродвигун, перевірено його по нагріву та механічному перевантаженню, досліджено характеристики в статистичному та динамічному режимах, а також розроблено схему автоматичного керування електроприводом. Для перевірки розробленої системи керування досліджено перехідні процеси використовуючи MatLAB.
Роботу виконано в обсязі 123 сторінок пояснювальної записки., таблиць 23., рисунків 31., бібліографія 35., додатки 12

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25947.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25947.pdf Size : 2159236 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska