The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26496
Title: Дослідження параметрів технологічних систем відновлення робочих органів ґрунтообробних машин
Authors: Тернавський О.В.
Keywords: відновлення, ґрунтообробні машини, робочі органи, технологічний процес.
Date of publication: 2020-11-16 15:11:24
Last changes: 2020-11-16 15:11:24
Year of publication: 2020
Summary: Дипломний проект на тему: " Обґрунтування параметрів технологічних систем відновлення робочих органів ґрунтообробних машин" виконаний зі спеціальності 208 "Агроінженерія", Вінницький національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України, Вінниця, 2020.
В даному дипломному проекті проведено аналіз сучасного стану СГТ України та, зокрема, наявності та використання ґрунтообробної техніки переконує в тому, що її кількість та обсяги купівлі з року в рік зменшуються.
Обґрунтовано, що існує дев’ять основних варіантів розбудови (створення) транспортно-складської інфраструктури ТС відновлення РҐМ, кожен із яких має певні переваги та недоліки. Розкриття особливостей організаційних варіантів функціонування ТСІ ТС відновлення РҐМ та використання критерію мінімізації тривалості їх простоїв із-за відсутності РҐМ дало змогу визначити з поміж них раціональний, яким передбачається, що при ДВРҐ створюється як їх резервний фонд, так і формується парк транспорту для швидкого реагування на замовлення сільськогосподарських підприємств. За цього варіанту забезпечується якість (ресурс відновлених РҐМ), своєчасність заміни РҐМ, економія коштів та ресурсозбереження.
Проведений аналіз чинних науково-методичних засад проектування технологічних систем відновлення технічного стану сільськогосподарських машин та їх складових свідчить про їх недосконалість. Зокрема, їх неможливо використовувати для обґрунтування параметрів технологічних систем відновлення робочих органів ґрунтообробних машин через неврахування сезонного характеру використання техніки та формування потоку вимог на відновлення цих органів.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26496.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26496.pdf Size : 1010647 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska