The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26002
Title: Дослідження експлуатаційної надійності і економічності бурякозбирального комбайна holmer в умовах сільськогосподарських підприємств вінницької області
Authors: Вихор Ігор Анатолійович
Keywords: Holmer, цукровий буряк, технічне обслуговування, ремонтні бригади, ремонт
Date of publication: 2020-10-21 11:27:12
Last changes: 2020-10-21 11:27:12
Year of publication: 2020
Summary: Магістерська робота містить 86 сторінок машинописного тексту та 8 листів презентаційного матеріалу. Текст записки включає в себе вступ, п’ять розділи, висновки та список літературних джерел, в тому числі 14 таблиць і 26 рисунків, використано 57 формул. Список використаних джерел містить 35 першоджерел.
В роботі розглядається проблема підвищення ефективності виробництва цукрових буряків, за рахунок забезпечення найбільш повного використання потенційних можливостей самохідних бурякозбиральних комбайнів зарубіжного виробництва, в тому числі і за рахунок заходів по підвищенню ефективності використання і вдосконалення методів забезпечення надійності. Теоретичні дослідження включають вивчення умов функціонування комбайнів і їх адаптація до вітчизняних умов експлуатації, розглянуто вплив технології збирання цукрового буряку на ефективність їх використання, виконано аналіз теоретично необхідної кількості комбайнів від періоду збору, часу напрацювання, та інших факторів.
Далі в роботі виконано аналіз режимів навантаження бурякозбиральних комбайнів і їх взаємозв`язок з показниками надійності, проаналізовано вплив параметрів технічного стану комбайна на економічну ефективність технології збору цукрового буряку. Розроблено технологію аналітичного підходу до обґрунтування технологічних процесів технічного обслуговування і зберігання комбайнів Holmer. Визначено теоретичну залежність часу простою комбайнів і ремонтних бригад в очікуванні на обслуговування від продуктивності і кількості бригад.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26002.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26002.pdf Size : 1203845 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska