The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27975
Title: Сучасні технології у вантажно-розвантажувальних роботах на мобільному автомобільному транспорті
Authors: Іскович-Лотоцький Р. Д.,Веселовська Н. Р., Іванчук Я. В., Гнатюк О. Ф.
Keywords: віброударне навантаження, гідропривод, клапан-пульсатор
Date of publication: 2021-03-02 10:42:03
Last changes: 2021-03-02 10:42:03
Year of publication: 2020
Summary: У загальному об’ємі вантажів, що перевозяться на транспортних засобах, навалочні вантажі (грунт, пісок, гравій, щебінь, овочі, зерно, мінеральні добрива тощо) складають приблизно 80%. При розвантаженні навалочних
вантажів, в залежності від їхньої вологості, температури, гранулометричного складу, частина вантажів лишається на кузові.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27975.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 4 (99). С. 59-66.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27975.pdf Size : 580435 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska