The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24851
Title: Фінансова спроможність та забезпечення дохідності об'єднаних територіальних громад
Authors: Тітов Д. В.
Keywords: об’єднана територіальна громада, децентралізація, місцеве самоврядування, бюджетна децентралізація, деконцентрація, делегування, деволюція, власні доходи, місцеві бюджети, загальний фонд місцевих бюджетів
Date of publication: 2020-05-18 11:45:55
Last changes: 2020-05-18 11:45:55
Year of publication: 2020
Summary: Стаття присвячена аналізу дохідності об’єднаних територіальних громад в контексті реалізації реформи децентралізації державного управління. Досліджено сутність поняття «фінансова спроможність територіальної громади». Проаналізовано показники розвитку об’єднаних територіальних громад та визначено основні фінансові джерела з яких громади можуть отримувати доходи, а також запропоновано нові джерела, котрі на сьогоднішній день мало відомі, або взагалі не використовуються. Дане наукове дослідження слугує, як практичним так і теоретичним прикладом формування фінансової спроможності громад та дасть їм змогу оптимізувати процес наповнення місцевих бюджетів достатніми обсягами коштів, котрі необхідні для нормального їх функціонування та розвитку.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24851.pdf
Publication type: Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Polish journal of science. - 2020. - № 26. - P. 24-29.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24851.pdf Size : 748983 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska