The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27610
Title: Суб’єктивна опосередкованість у практичному криміналістичному мисленні
Authors: Комісарчук Р. В.
Keywords: загальна теорія криміналістики, вчення про криміналістичну технологію, об’єкт криміналістики, мислення, криміналістичне мислення, завдання та функції криміналістики.
Date of publication: 2020-12-17 14:21:38
Last changes: 2020-12-17 14:21:38
Year of publication: 2020
Summary: У статті означені окремі складники вчення про криміналістичну технологію, на основі якого можливо виробити комплекс науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності з виявлення, розслідування та попередження злочинів. Указану проблему треба розглядати через людину, як вектор, який визначає всю сферу діяльності в активний фактор – суспільство, в якому вона рушійна сила всього, але контрольована союзом людей. Кожна людина – частина світу, його відображення.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27610.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Право та державне управління. 2020. № 1, т. 1. С. 170-176.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27610.pdf Size : 247047 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska