The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25391
Title: Агроекологічне обґрунтування технологічних прийомів вирощування зернобобових культур
Authors: Мазур В. А., Гончарук І. В., Панцирева Г. В., Телекало Н. В.
Keywords: зернобобові культури, зона вирощування, техноогічні прийоми вирощування
Date of publication: 2020-07-27 09:25:54
Last changes: 2020-07-27 09:25:54
Year of publication: 2020
Summary: У монографії наведено конкурентоспроможну біоорганічну сортову технологію
вирощування зернобобових культур, яка передбачає розробку регламентів застосування комплексу альтернативних видів добрив за їх вирощування у розрізі короткострокової та довгострокової дії та базисною надбудовою факторної оцінки блоку ґрунтових умов родючості, гідротермічних умов території, ресурсного забезпечення підприємств,екологічного стану регіону. У рамках проведення спільних науково-дослідних робіт Вінницького національного аграрного університету та Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, автори монографії –
Мазур В.А. та Панцирева Г.В. є виконавцями прикладного дослідження на тему:
«Розробка методів удосконалення технології вирощування зернобобових культур з
використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, позакореневих підживлень та фізіологічно-активних речовин» (Мазур В.А., Дідур І.М., Іваніна В.Д., Ткачук О.П., Панцирева Г.В., Врадій О.І.), номер ДР 0120U102034. Представлені дані є результатом проведення спільних науково-дослідних робіт між ННВК «Всеукраїнським науковонавчальним консорціумом» та Вінницьким національним аграрним університетом, що підтверджуються виконанням госпдоговірної НДДКР – Розробка системи контролю Свуглецю і N-азоту та їх вплив на роботу біогазових установок, працюючих на багатокомпонентній сировині (номер ДР 0118U100523). Науково-методична цінність монографії полягає у представлені результатів досліджень проведених на базі Науково-дослідного господарства «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету, село Агрономічне, Вінницького району, Вінницької області. Наукове обґрунтування технологічних прийомів вирощування зернобобових культур дозволяє модернізувати систему підготовки майбутніх фахівців у галузі агротехнологій та підвищити виробничу і практичну направленість такої фахової підготовки.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25391.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: Вінниця : Твори, 2020. - 192 с. / Рек. до друку рішенням ВР ВНАУ (Протокол № 13 від 26 черв. 2020 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25391.pdf Size : 5275399 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska