The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27383
Title: Облік фінансових результатів діяльності підприємства в системі управління
Authors: Онищенко Сергій Анатолійович
Keywords: доходи, витрати, фінансові результати, облік, звітність, прибутки, збитки.
Date of publication: 2020-12-10 16:46:30
Last changes: 2020-12-10 16:46:30
Year of publication: 2020
Summary: Об’єктом дослідження є система обліку фінансових результатів в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Лубенський цегельний завод» м. Лубни, Полтавської області.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних, організаційних і практичних засад бухгалтерського обліку доходів, витрат і фінансових результатів підприємств у контексті їх гармонізації з міжнародними стандартами та потребами управління.
Метою дипломного дослідження є вивчення підходів до визначення економічної сутності фінансових результатів, дослідження методичних аспектів їх обліку та розробка практичних рекомендацій щодо його удосконалення.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27383.pdf
Publication type: FFFF
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27383.pdf Size : 1043034 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska